Na fronteira do misterio: credo para xente non crédula

1995
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)