Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra

2003
negra_sombra_interve.jpg
Autoría
Avilés de Taramancos (1935) - (1992)
Manuel María (1929) - (2004)