O desengano do prioiro ou O pasamento da legría co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros de Floravia

1952
o_desengano_do_prioi.jpg
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)