O Estatuto de Galicia. Antecedentes e comentarios

1948
Autoría
Castelao (1886) - (1950)