O Galo

1928
o_galo.jpg

O Galo contén dezasete poemas. Ábrese cunha composición —un canto de albada ou alba— que lle dá título ao libro, das máis coñecidas de Amado Carballo:

 Ábrelle as portas ó día
coa chave do teu cantar,
que xa na fonte da Lúa
está lavada a mañán.

UNIDADES DIDÁCTICAS
O Vangardismo
Autoría
Libro dixital