O libro das baladas

1978
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)