O Libro dos Amigos

1953
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)