O sentimento da xusticia na literatura galega: [Discurso lido perante a Real Academia Galega na receición celebrada o día 18 de Abril de 1953]

1953