O triángulo inscrito na circunferencia

1982
o_triangulo_inscrito.jpg

Unha referencia obrigada no panorama literario galego do último terzo do século XX.

A epopea, verdadeira e fantástica, dos vellos navegantes galegos. Unha ambiciosa metáfora que pretende explicar algúns dos momentos máis transcendentais de Galicia e a súa historia e que conseguiu os eloxios unánimes da crítica.