O xornaleiro e sete testimuñas máis

1971
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)