Os burros que comen ouro nunca cabalos serán

1992
os_burros_que_comen_.jpg