Os dous de sempre

1934
Autoría
Castelao (1886) - (1950)