Os tempos son chegados

1987
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)