Piratas polo Miño

2006
libros_7821.jpg

Neste poemario xúntanse a nostalxia do lector adolescente e as saudades do pirata, as lembranzas de quen queimou os ollos lendo novelas de aventuras e as do que queimou as naves vivindo eses sucesos. retirados lector e pirata, que puideran ser a mesma persoa, ais seus cuarteis de inverno, reviven nestas páxinas singraduras, adordaxes, soños de fortuna, portos dos sete mares e a quimera das illas da terra austral. Un emocionante e divertido libro de versos, de gran variedade estrófica, para os que algunha vez soñaron con atopar un tesouro.

Autoría