Poemas coruñeses. Antoloxía de textos poéticos dos séculos XIX e XX

2008