Poesía última de Amor e Enfermidade

1995
poesia_ultima_de_amo.jpg
VIDEOS
Contra a morte o amor que vai comigo

Contra a morte o amor que vai comigo - Alexandro González e Uxía - Oito por oito

Alexandro González e Uxía
Explórote cos ollos

Postpunkdeirada - Fanny+Alexander

FannyAlezander
Poderíano escoller como epitafio

Furia - Nación Reixa - Safari Mental

Nación Reixa
AUDIOS
Contra a morte o amor que vai comigo

Contra a morte o amor que vai comigo - Alexandro González e Uxía - Oito por oito

Alexandro González e Uxía
Explórote cos ollos

Postpunkdeirada - Fanny+Alexander

FannyAlezander
Poderíano escoller como epitafio

Furia - Nación Reixa - Safari Mental

Nación Reixa
Autoría
Pereiro, Lois (1958) - (1996)