Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

2006
polifonias__voces_po.jpg

As voces poéticas de Marilar Aleixandre, Marica Campo, Yolanda Castaño, Emma Couceiro, Marta Dacosta, Lupe Gómez, Margarita Ledo, María do Cebreiro, Chus Pato, Ana Romaní, Marga do Val, Helena Villar Janeiro fronte á violencia contra as mulleres.