Por os vieiros da saudade. Lembranza e crónicas de un viaxe a Buenos Aires

1952
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)