Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer

1996
por_un_vocabulario_g.jpg