Presencia de Vigo na industria do libro e nas publicacións periódicas

1991
Autoría