Proel

1927
proel11.jpg

Proel é a única obra que Amado  Carballo publicou en vida. Consta de 35 composicións máis un limiar no que o autor plasma a súa vontade de aunar tradición e renovación sen perder o compromiso coa terra.

UNIDADES DIDÁCTICAS
O Vangardismo
Autoría
Libro dixital