Queixumes dos pinos

1886
queixumes_dos_pinos1.jpg

Queixumes dos pinos expresa a vontade creadora e o esforzo constante na procura formal caracterizadores da lírica de Pondal. Se exceptuamos dous poemas bilingües, os restantes están escritos enteiramente en galego. Pondal introduce cambios léxicos, elimina poemas enteiros, reescribe outros, emprega agora unha ortografía etimolóxica. As traducións melloran os textos orixinais da versión castelá; dálle ao novo libro unha maior unidade. Ao eliminar os títulos dos poemas, o libro aparece agora como un único texto que afirma o valor dunha perfecta unidade temática, sen por iso diminuír matices singulares de cada poema. A reiteración de temas e motivos parece insistir nesa vontade de unidade que distingue a estrutura da obra.

VIDEOS
A lingua tiveran

A lingua tiveran - Xocaloma - Terra

Xocaloma
Os pinos

Os Pinos (himno galego)- Milladoiro

Milladoiro
Os pinos

Os Pinos (himno galego)- Coral El Eco

Coral El Eco
Os pinos

Himno da Gz beatbox por gendbeat

Gendebeat
Os pinos

Hino de Galiza - El puto Coke

El Puto Coke
AUDIOS
A lingua tiveran

A lingua tiveran - Xocaloma - Terra

Xocaloma
Os pinos

Os Pinos (himno galego)- Milladoiro

Milladoiro
Os pinos

Os Pinos (himno galego)- Coral El Eco

Coral El Eco
Os pinos

Himno da Gz beatbox por gendbeat

Gendebeat
Os pinos

Hino de Galiza - El puto Coke

El Puto Coke
UNIDADES DIDÁCTICAS
Eduardo Pondal
Autoría
Pondal, Eduardo (1835) - (1917)
Libro dixital