Remexer Roma con Santiago. O camiñar histórico da experiencia cristiá

2004
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)