Resposta ao discurso lido polo Ilustrísimo Señor don Manuel María Fernández Teixeiro no acto da súa recepción da RAG

2003