Ritual pra unha tribu capital de concello

1986
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)