Romantismo, Saudade, Sentimento da Raza e da Terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal

1931
romantismo_saudade_s.jpg
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)