Rosalía de Castro: Cantares Gallegos. Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira

2013