Sombras no labirinto

1997
sombras_no_labirinto.jpg

Sombras no labirinto conta un treito de tres vidas estragadas que conflúen no espacio fantasmagórico, labiríntico, da fraga. A novela, que se desenvolve na época do asasinato de Claudio San Martín e da voadura do chalé de Fraga Iribarne polo Exército Guerrilleiro, comeza cunha fuxida, a do protagonista, que decide abandona-lo traballo e a familia e refuxiarse na montaña ourensá. Sobre ese pano de fondo dunha sociedade exhausta e moribunda —no que están presentes os membros do Exército Guerrilleiro agachados no monte, as forzas de represión que os buscan e uns asaltadores de camiños especialmente activos e violentos—, un policía expatriado que por azar volve á aldea na que naceu, ademais dese home que escapa de si mesmo e o derradeiro habitante do lugar, unha muller tola que é a depositaria da memoria colectiva, padecen as consecuencias de distintas formas da falta de sentido: a loucura e o desarraigamento.