Suso Espada. O misterio do Grial

2003
97884403043461.jpg

Logo da aparición da primeira aventura de Suso Espada, o investigador da Axencia de Detectives Nabucodonosor (ADN), publicada en Lendas de onte, soños de mañá, chega agora a primeira das súas novelas. Ausente o seu xefe, Suso Espada recibe a visita dun cliente que lle encarga a investigación da desaparición do Cáliz do Cebreiro. É este un cáliz moi especial, que a tradición vencella ó ciclo artúrico e que se conserva nunha fermosa igrexa do Camiño de Santiago. Suso Espada inicia as súas pescudas coa axuda de Cubeiro, un confidente que colabora habitualmente con el, e de Xosé Manuel, un bibliotecario con moita experiencia en redes informáticas. Pouco e pouco, máis por intuición ca por seguir pistas claras, Suso vai ir desvelando un misterio que, ademais de se relacionar coa desaparición do cáliz, ten que ver cunha rede de emigración ilegal. Nun momento da historia, Suso coñece a Laura, estudiante con quen coincide nunha biblioteca, e ela vaille axudar a avanzar na investigación e a sobrepoñerse nos momentos difíciles. Como é habitual nel, Suso furgará no misterio ata o extremo de pór a súa vida en perigo, sen chegar a desvelalo por completo, pero facilitando as cousas para que outros o fagan.