Tres capitáns de tempos idos

2003
tres_capitans_de_tem.jpg
Autoría
Avilés de Taramancos (1935) - (1992)