Un Abrente teatral. As Mostras e o Concurso de Teatro de Ribadavia

2002