Unha voda en Einibóo

En 1877 gañou un certame poético en Ourense con este poema xunto coas obras A virxe do cristal e O Gaiteiro de Penalta

UNIDADES DIDÁCTICAS
Curros Enríquez
Autoría
Libro dixital