Unha xanela para Cecilia

2005
t_1524006805244Unha_xanela1.jpg

Narra a historia dunha rapaza chamada Cecilia que está apaixonada  polas  xanelas  e  que  ten  a  desgraza  de  que  a  única  que  se  atopa  no  seu  cuarto  está tapiada por tixolos e consólase tan só cun cadro que o seu avó lle pintou do parque que se vía anteriormente dende a súa xanela, no cal se pode recoñecer un tobogán vermello, un bambán azul, unhas nubes e un camiño. O feito de non ter xanela, ten inmersa a Cecilia nun sen  fin  de  pensamentos  ao  redor  do  significado  destas  e  o  seu  vencellamento  coa  vida.  O comportamento  da  protagonista  levará  á  súa  nai  a  solicitar  o  apoio  dunha  psicóloga  á  que  Cecilia rexeita de maneira contundente. Pero unha fotógrafa chamada Olga múdase ao seu edificio e comeza unha grande amizade entre as  dúas, a cal axudará a Cecilia a enfrontarse aos problemas vinculados aos seus pensamentos. Grazas a Olga, Cecilia coñecerá a Nubia, unha  rapaza  tamén  vinculada  ao  seu  avó  e  ao  cadro  do  parque,  do  cal  Nubia  será  a  verdadeira  destinataria.  Así  co  transcurso  do  relato  os  anceios  dos  distintos  personaxes  iranse  acadando.  A  ilustración  da  cuberta  presenta  os  elementos  fundamentais  do  relato:  unha nena e unha xanela. O estilo figurativo empregado para debuxar a cuberta conséguese con trazos expresivos de cores matizadas, que contrastan azuis e terras. No interior todos os capítulos van acompañados dunha fotografía de Olga Seoane en branco e negro, tratada cun filtro que difumina as formas, que representa as diversas xanelas.

Autoría