Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual.

2015
Autoría