Organismos

Asociación
1917
Semanario
Asociación
1909
Movemento agrario anticaciquil
Asociación
1969
Asociación Cultural de Ribadavia
Asociación
1973 - 2008
Asociación Cultural de Viveiro
Institución
1996
Fondo bibliográfico especializado en teatro
Asociación
1978
Grupo teatral
Asociación
1967
Asociación Cultural
Asociación
1965
Asociación Cultural
Asociación
1971
Asociación Cultural
Asociación
1975
Labor de divulgación do patrimonio arqueolóxico
Asociación
1980
Entidade que reúne máis de 420 autores da literatura galega
Asociación
1976
Movemento asociativo de mulleres
Asociación
1905
Iniciativa que xorde da comunidade galega de emigrantes en Cuba
Asociación
1890 - 1892
Asociación Rexionalista Galega (1890-1892)
Asociación
1976
Entidade de carácter pedagóxico e cultural
Asociación
1969 - 2017
Asociación
1879
Asociación Cultural
Asociación
1982
Fronte de diversas organizacións e colectivos nacionalistas
Asociación
1916
Asociación
1921
Agrupación folclórica
Institución
1984 - 2015
Asociación
1847
Recreo Artístico e Instructivo de Artesanos
Asociación
1972 - 2015
Asociación Cultural
Institución
1944 - 1975
Institución
1922 - 1926
Asociación
1978 - 1994
Asociación
1903 - 1905
Institución
1923 - 1930
Asociación
1883
Asociación
1875
Sociedade cultural
Asociación
1967
Institución
1971
Organismo adscrito á Universidade de Santiago de Compostela
Asociación
1916 - 1931
As Irmandades da Fala (1916-1931)
Asociación
1963
Asociación cultural
Asociación
1961
Asociación Cultural
Institución
1931 - 1978
Partido Galeguista
Institución
1906 - 2015
Institución
1914 - 1939
Pequenísima descrición
Asociación
1907 - 1912
Organización política rexionalista
Asociación
1962
Asociación
1914
Institución
1964
Unión do Povo Galego
Asociación
Colectivo de Historia, Xerminal
Asociación
1976