Acción Gallega

Mil novecentos nove (1909) Asociación

Movemento agrario, de carácter antiforal. Hai que situar a súa orixe no ano 1909, a raíz da represión en Oseira. Concebido en reunións que mantiñan en Madrid Basilio Álvarez, Alfredo Vicenti, Manuel Portela Valladares, Luís Antón del Olmet, Enrique Peinador, Prudencio Canitrot, Ricardo Vilariño, Alfonso Alcalá Martín, Rafael Carvajal, Salvador Cánovas Cervantes, e Eloy Páramo entre outros menos frecuentes, como un movimento que pulase pola redención e liberación do campesinado e do país galego.
O 15 de xaneiro de 1910 sae a publicación Acción Gallega, revista quincenal “defensora de los intereses regionales”. 

Publicacións