Arquivo-Biblioteca Francisco Pillado da Universidade da Coruña

Mil novecentos noventa e seis (1996) Institución

A Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor ten a súa sede na Biblioteca de Filoloxía da UDC (segundo andar). Esta biblioteca-arquivo está adicada ás artes escénicas, e comprende un amplo período histórico.

Nace dun convenio de doazón entre D. Francisco Pillado Mayor e a Universidade da Coruña que se asinou o 26 de marzo de 1996, recibindo o nome do doante da colección.

A súa directora actual é Da. Laura Tato Fontaíña, profesora do departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña.