Artello

Mil novecentos setenta e oito (1978) Asociación

Compañía de teatro independiente, nada en Vigo en 1978 por iniciativa de Rosa Hurtado e Santiago Montenegro.