Asociación de Amigos do Museo Arqueolóxico da Coruña

Mil novecentos noventa e nove (1975) Asociación

A Asociación  Amigos do Museo Arqueolóxico da Coruña nace da man de Felipe Senén, para divulgar o patrimonio arqueolóxico, en particular do Museo Arqueolóxico da Coruña, ubicado no Castelo de San Antón. 

A Asociación de Amigos do Museo Arqueolóxico, é o xerme do colectivo Amigos dos Museos de Galicia.