Asociación Galega de Compositores

Mil novecentos oitenta e sete (1987) Asociación

A Asociación Galega de Compositores, AGC, nace na Coruña o 22 de xuño de 1987 e integra a compositores e compositoras nados en Galicia ou residentes nela. Esta asociación sen ánimo de lucro ten como obxectivo defender os intereses grupais dos compositores galegos ou residentes en Galicia e aqueles aspectos da nosa cultura musical que repercutan no desenvolvemento da súa traxectoria, así como manter a memoria dos compositores históricos de Galicia, de quen son continuadores.