Asociación Rexionalista Galega (ARG)

Mil oitocentos noventa (1890 - 1892) Asociación

En novembro de 1890 constituíuse en Santiago de Compostela o Comité Central Regionalista presidido por  Manuel Murguía,

Entre as actuacións da ARG, destaca a organización dos Xogos Florais de Tui en 1891, nos que Brañas e Murguía empregaron o galego por vez primeira nun acto público e a participación na Xunta de Defensa de Galicia que se opuña ao traslado da capitanía militar fóra de Galicia. Fundada en Santiago de Compostela (Novembro de 1890) por Manuel Murguía.

La Patria Gallega (1891-1892) foi o seu órgano oficial, dirixido por Murguía, e no que Brañas escribiu artigos importantes para a evolución posterior do rexionalismo.