Ateneo de Ourense

Mil novecentos sesenta e nove (1969 - 2017) Asociación

Un 27 de marzo de 1969, con Julio Francisco Ogando Vázquez como presidente, botaba a andar a historia do Ateneo ourensán co único fin de levar a cabo unha intensa actividade a prol da cultura.