Centro Dramático Galego (CDG)

Mil novecentos oitenta e catro (1984 - 2015) Institución

Nado no 1984 e adscrito á Xunta de Galicia, é unha compañía teatral que ten por obxectivo a produción e distribución de espectáculos teatrais en galego.

FOTOGRAFÍAS