Centro Galego de Artes e Imaxe (CGAI)

Mil novecentos oitenta e nove (1989) Institución

Institución creada por Decreto da Xunta de Galicia, de 5 de outubro de 1989, foi inaugurado o 15 de marzo de 1991.