Círculo das Artes de Lugo

Mil oitocentos cincuenta e cinco (1855) Asociación

Foi fundado o 29 de agosto de 1855, baixo o nome " Circo-recreo de Artistas, Comerciantes y Curiales". O 2 de setembro dese mesmo ano, pasa a nomearse como "Círculo de las Artes", denominación que perdurará até os nosos días.