Ditea (Difusión do teatro)

Mil novecentos sesenta (1960) Asociación

Fundada por Agustín Magán no 1960.