Escola Dramática Galega

Mil novecentos vinte e dous (1922 - 1926) Institución
FOTOGRAFÍAS