Grupo teatral "Candea"

Asociación

Fundado en Noia por Xosé Agrelo Hermo

Integrantes
Agrelo Hermo, Xosé (1937) - (2006)