Grupo teatral "Circo"

Mil novecentos sesenta e sete (1967) Asociación

O Teatro Independente galego iniciou a súa andaina en 1967, co grupo Teatro Circo dirixido na Coruña por Manuel Lourenzo