Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Mil novecentos corenta e tres (1943 - 2015) Institución

creado no ano 1944 como centro dependente do Consello Superior de Investigacións Científicas (C.S.I.C.)